Operahögskolan

ohs-folk-2016

Sedan 2014 ingår Operahögskolan i Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

Stockholms konstnärliga högskolas vision är att genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning skapa möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. För att uppnå denna vision ska SKH utbilda självständiga konstnärer, pedagoger och forskare som driver utvecklingen inom sina områden, vidareutveckla den dynamiska och kritiskt reflekterande miljön för forskning och utvecklingsarbete, utveckla mötesplatser samt föra dialog med de professionella fälten och det omgivande samhället. Högskolan ska vara en administrativt sammanhållen organisation med en transparent, attraktiv och dynamisk studie- och arbetsmiljö där vi arbetar för en bred rekrytering av studenter och medarbetare.

 

IN ENGLISH:

 

eoa-logo

 
The European Opera Academy (EOA) will start with its first modules on 1 September 2016. Modules are taught in various periods during the academic year 2016-2017.

Biljettbokningen

European Opera Academy - kurs som operastudenter kan söka

European Opera Academy, EOA, är ett europeiskt nätverk mellan ett tiotal Operahögskolor. Varje termin anordnar deltagande institutioner i EOA en tre månader lång kurs som operastudenter på både BA och MA nivå kan söka.

Läs mer

Nyhetsbrev

Stockholms konstnärliga högskola

ohs-logo-vanforening.gif